علت وجود کشمش در رژیم اکثر افراد

کشمش قند زیاد دارا می باشد.
موضوع بحث در مورد مناسب بودن کشمش سرخ برای رژیم غذایی افراد پیش دیابتی یا دیابتی بود که توسط کیم و همکاران اندازه گیری شد.
شاخص گلیسمی و پاسخ انسولینمی پس از تجویز 69 گرم کشمش زرد قلمی تهران یا محلول حاوی 50 گرم گلوکز  شامل بی تحرکی، آموزش دیده و  افراد پیش دیابتی نتایج  نشان داده است که در همه گروه ها سطح زیر منحنی (AUC) بود.
پس از تجویز محلول گلوکز بیشتر می شود. این GI محاسبه شده برای افراد کم تحرک 49.4، 62.3 و 49.6 بود.
به ترتیب افراد آموزش دیده و پیش دیابتی. مشابه نتایج در محاسبه AUC برای انسولین سرم مشاهده شد.
پاسخ ، شاخص های انسولین محاسبه شده بودند. برای افراد کم تحرک، آموزش دیده و پیش دیابتی موضوعات به ترتیب 47.1، 51.9 و 54.4 بود.
نویسندگان به این نتیجه رسیدند که GI از كشمش صادراتي ملایر باید از کم تا متوسط ​​در نظر گرفته شود تا همچنین با در نظر گرفتن خواص کلی تغذیه ای، کشمش تیزابی باید به عنوان یک میان وعده سالم در نظر گرفته شود.
 • منابع:
  1. RAISINS IN HUMAN HEALTH: A REVIEW
 • تبلیغات: 
  1. آیا می دانستید که می توان با مایع دستشویی کاپوچینو درست کنید؟
  2. تابلو برق هایی که مصرف برق را صفر می‌کنند!
  3. تخفیف 90 درصد زرشک در مشهد!
  4. روغن بنفشه ای که می تواند گروه خون شما را تغییر دهد!